საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Structure

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (ოფისი)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

თამარ ბერუჩაშვილი

0207 348 19 41

საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი,
მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე

ეკატერინე კოკაია

0207 348 19 40

უფროსი მრჩეველი

ნელი შიოლაშვილი

0207 348 19 40

კონსული

მარიამ წერეთელი

0207 348 19 42

მრჩეველი

მერი ჩაკვეტაძე

0207 348 19 44

მრჩეველი

გიორგი კობახიძე

0207 348 19 43

ფინანსური მენეჯერი

დავით კაპანაძე
0207 348 19 45