საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში და არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე, შეუძლიათ მიმართონ საკონსულო დაწესებულებებს/დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს ან ეწვიონ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებგვერდს www.geoconsul.gov.ge და ონლაინ დადგნენ საკონსულო აღრიცხვაზე.

ამასთან, შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან უნდა იქონიოთ საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

http://cesko.ge/geo/list/show/116211-informatsia-sazghvargaret-mkofi-saqartvelos-moqalaqeebistvis