საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ეკონომიკური თანამშრომლობა

სავაჭრო ბრუნვა 2010- 2015 წწ.

წელი

საქართველოში ბრიტანულიინვესტიციების მოცულობა მლნ. აშშდოლარი

2010

84.52

2011

102.43

2012

136.14

2013

120.01

2014

119.52

2015

111.84

ინვესტიციები

გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში ინვესტიციების შემოდინება 1997 წლიდან დაიწყო.

2012 წლის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში შემოსულმა ინვესტიციების რაოდენობაგაიზარდა 70%-ით და 93.60 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

2013 წლის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში შემოსულმა ინვესტიციების რაოდენობაშემცირდა 41%-ით და 55.17 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

2014 წლის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში შემოსულმა ინვესტიციების რაოდენობაგაიზარდა 95%-ით და 107.58 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

2015 წლის მონაცემებით, საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან შემოსულმა ინვესტიციების რაოდენობაგაიზარდა 85%-ით და 198.44 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

ვიზიტორები

2005-2015 წლებში გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში შემოსულია 137 826 ვიზიტორი. აქედან:

2014 წლის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან შემოსულია 18 586 ვიზიტორი, რაც წინა წლისმაჩვენებელთან შედარებით 12%-ით მეტია.

2015 წლის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან შემოსულია 19 228 ვიზიტორი, რაც წინა წლისანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 4%-ით გაზრდილია